bekliyorum

Tarifi yok
Çıkmazı yok sevdamızın
Bendesin
ÖyLesi içimdesin ki…

Yüreqimi aLdım
GeLdim
BekLiyorum


‘AL beni ne yaparsan yap’

YamaLı sevdaLar çaqındayız $imdi
Ne önü var ne arkası
TutsakLıqım bu yüzden beLki de
Bırak(ma) beni..Bir bahar qünü
ALdıqın papatyaLarı (hatırLadın mı?)
'Sen' diye boynuma takıyorum
Hep yanımda oLasın diye


Ya$a ve unut
Her qün sevdamıza siL ba$tan
OLsun ben böyLe de mutLuyum
Yarın ne oLacak diye dü$ünmektense
Buqünün senLiqini ya$amak
Her $eye deqer...


Artık sonu qeLdi
Düqüm attım hayatımızın $u anına
Öncesi qeçemesin
Yeniden tüketemesin diye
$imdi yeni zamanLarımız
YarınLarımız, umutLarımız
YineLerimiz var
Yitip qitti sandıqım anLar var ya sevdamızda
İ$te o zamanLardan birindeyim yine
Ne zaman sen oLduqumu hissetsem
Bir $eyLer yok etmeye çaLı$ıyor içimdeki SEN’i
TanımLayamadıqım bir qarip haLLer içindeyim
Tek biLdiqim nerde oLduqum
Demi$tim ya SONSUZUNDAYIM

Çek kurtar beni bu saçma sapan duyquLardan
Çekip çıkar beni bu amansız acıLardan


Zaman qeçiyor
GünLer bitiyor
Hazırım qeL
TopLa hayeLLerini

Bir sözünLe aLev aLev yak yine içimdeki ate$i

Hadi bekLiyorum

Tut eLLerimden...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !